RAZISKAVE BIOPOLJA

STRAN PRIKAZUJE IZDELKE, S KATERIMI JE MOGOČE IZBOLJŠATI NAŠE ZDRAVJE. UČINKUJEJO TAKO, DA ZDRAVIJO BIOPOLJE ČLOVEKA IN NJEGOVE OKOLICE.

Vsi izdelki s katerimi zdravimo naše biopolje, pa so zasnovani kot simboli. Znanstvene temelje za proučevanje simbolov je postavil švicarski psiholog Carl G. Jung. Po Jungu je nezaveden del človekove psihe zmožen porajati simbole. V nezavednem nastajajo arhetipi, to so podedovani vzorci čustvenega in mentalnega vedenja. Na posameznika imajo izreden vpliv, saj oblikujejo njegova čustva, vplivajo na njegov odnos z drugimi ljudmi in na njegovo usodo v celoti. Simboli so vsebine arhetipov, izražene v dvodimenzionalni - slikovni obliki, ali v prostorski obliki. Jung je vedel, da ustrezno razumevanje teh simbolov lahko učinkuje zdravilno.

Z lastnimi raziskavami pa smo ugotovili, da se okrog vsakega simbola širi posebno polje, ki ga imenujemo biopolje. Biopolje je množica informacij, ki zajemajo bistvo ali vsebino vsake stvaritve.

Vsak naravni pojav ali proces je mogoče popisati z matematičnim izrazom, če poznamo njegovo bistvo. Matematični izraz je mogoče ponazoriti z grafom. Graf matematičnega izraza je njegov simbol, arhetip pa je njegova vsebina.

Med grafičnim prikazom matematičnega izraza in biopoljem vsekakor obstoji analogija. Predmet, ki ima enako obliko kot graf matematičnega izraza ali naravnega procesa, postane oziroma učinkuje kot generator biopolja.

Z izrazom generatorji biopolja označimo izdelke, s katerimi je mogoče vplivati na biopolje človeka in okolice, zasnovani so kot simboli, ki učinkujejo v prostor okoli sebe. Pri prostorsko oblikovanih simbolih, lahko dobimo posode, ki so ravno tako generatorji biopolja, vendar učinkujejo v svoj volumen.

 
INFORMACIJE:

FRANC ŠTURM s.p.
Ulica Tolminskega punta 2
5220 TOLMIN

Tel.: 05 38 81 318
GSM: 041 695 631
http://www.radiestezija-sturm.si
info@radiestezija-sturm.si

Razvoj
Izdelki
Članki
Reference
Prodaja
E-pošta
 
English